Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas

Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas
Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas

ฝนตกในหน้าหนาวแบบนี้ Jean Paul Gaultier แบรนด์สุด Hi ร่วมกับ Guy de Jean นำเสนอชุด Collection ร่มสุดแนวที่แสดงปรัชญาของศิลปะแห่งความเป็น Minimal ออกมาได้อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการเล่นสีัสัน และ ตัวอักษรกับพื้นสี Solid สำหรับใครที่ถูกใจก็ไปสอยกันได้ที่ opening ceremony

Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas
Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas
Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas
Jean Paul Gaultier x Guy de Jean Umbrellas