Maximo Riera Octopus Chair

Maximo Riera Octopus Chair
Maximo Riera Octopus Chair

ดีไซเนอร์ชื่อดัง Maximo Riera ภูมิใจนำเสนอ Octopus Chair หรือเก้าอี้ปลาหมึกยักษ์นั่นเองครับ ถือเป็นผลงานเก้าอี้ชิ้นแรกที่เขาทำใน Collection เก้าอี้สัตว์ของเค้าเอง ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปถึงสัตว์เลื้อยคลาน  ไม่เว้นแม้แต่แมลง จุดเด่นของผลงานของ Maximo Riera คือการทำให้ผลงานแลดูมีชีวิตและสมจริง ซึ่งเขาพยายามที่จะสะท้อนและทำให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ผู้ที่ชื่นชอบผลงานแนวนี้สามารถตามไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Maximo Riera (WOW!)

Maximo Riera Octopus Chair
Maximo Riera Octopus Chair

Maximo Riera Octopus Chair
Maximo Riera Octopus Chair
Maximo Riera Octopus Chair
Maximo Riera Octopus Chair