Swatch New Gents Camo Watch Collection

Swatch New Gents Camo Watch Collection
Swatch New Gents Camo Watch Collection

Swatch revealed the 4 camouflage colorways on New Gents Watch Collection for this Holiday 2011. There are choices of camo colors you can choose the vivid blue and pink or military colorways in green and gray. Swatch New Gents Camo Watch Collection will hit the stores this coming week.

Swatch ปล่อยนาฬิกาลายพราง 4 สีสุดแสบในรุ่น New Gents สำหรับ Collection Holiday 2011 ซึ่งก็มีหลายสีสันให้เลือกกันทั้งสีน้ำเงิน และ ชมพูแบบเจ็บๆ หรือ ลายพรางสีแบบชุดทหารจริงๆทั้งเเขียวและเทา ซึ่งสำหรับใครที่สนใจก็เตรียมไปชมของจริงที่ร้านในอาิิทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้