Pillow Fight! (Soft) Weapons

Pillow Fight! (Soft) Weapons
Pillow Fight! (Soft) Weapons

Now the pillow fight will be more brutal with this soft weapons. You can get the scimitars, double sided viking axes, nunchucks, Shuriken , grenades and even lightsabers. Look for the design Bryan Ku, a creator of these weapons on fabric, wisely picked  the range of weapons for many professionals like Ninja, Soldier,Viking, Kangfu master even Jedi-Knight….Cool!

ต่อไปนี้การต่อสุ้ด้วยหมอน (Pillow Fight) กำลังจะหนักหน่วงขึ้นด้วยอาวุธสุดน่ารัก ซึ่งมีให้เลือกทั้ง ดาบ, ขวาน, กระบองสองท่อน, ชูริเคน, ระเบิด รวมถึงกระบี่เรือนแสงของเหล่าอัศวิน Jedi ซึ่งถือได้ว่า Bryan Ku ผู้ออกแบบนั้นเลือกชนิดอาวุธ(บนผ้า) ที่จะทำออกมาได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมหลายอาชีพทั้ง นินจา, พวก Viking, เจ้ากังฟู, ทหาร หรือแม่แต่ อัศวิน Jedi…  เจ๋ง!