Incase RED Release!

Incase Red Release
Incase Red Release

มาอีกแล้วครับสำหรับใครที่ชอบ option สีแสบสัน Incase แบรนด์ผู้ผลิตสารพัด ซอง แฟ้ม กระเป๋าของอมเริกา ได้ทยอยออก Collection ใหม่ในสีแดงเดือดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตั้งแต่ซอง IPOD กระเป๋า Labtop จนไปถึงเป้สะพายหลัง

Source: highsnobiety