Mishka Video Game Console “Guitar Hero” (Wii, Xbox 360, PS3)

Mishka NYC แบรนด์สตรีทสุดแนวจาก New York ด้วยลวดลายและสีสันแปลกตา ได้ทำ Video Game Console ในรูปแบบของกีต้าร์ขนาดจริงออกมาเอาใจทั้งนักเล่นเกมส์และคอเพลงร็อค ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง สำหรับใช้เล่นเกมส์ Guitar Hero อย่างสมจริง

Read more